Trycksaker

Generella riktlinjer för trycksaker

Det finns några generella riktlinjer då man tar fram nya trycksaker. Dessa är som följer:

Sävarcamps logotyp ska finnas med i någon form. Antingen original eller som skriven logotyp.

På trycksaker ska alltid typsnittet ”URW-DIN” användas.

I så lång utsträckning som möjligt ska Sävarcamps färger användas på trycksaken. Generellt sätt är det att trycksaker till deltagare m.fl. ska vara blåa (Royal Blue), ledare ska vara rosa (Cerise) och för projektgruppen så används färgen grå (Grey).

Trycksakerna får gärna innehålla taglinen eller grafik för att stärka varumärket.

Framtagna trycksaker

Deltagar- och ledartröjor

Deltagartröjorna ska vara i färgen Royalblå och ha tre stycken tryck. Logotypen ska vara tryckt i färg och vara placerad på vänster bröst och vara 7 cm bred. På höger ärm ska årtalet tryckas enligt modell nedan, trycket ska vara ett enfärgstryck och vara 6 cm brett. På ryggen ska Sävarcamps tagline ska tryckas följt av de möjliggörare för året, trycket ska vara ett enfärgstryck och vara 22 cm brett.

Ledartröjorna ska vara i färgen Cerise och ha tre stycken tryck. Trycken ska vara detsamma som på deltagartröjorna.

Ryggsäckar

Ryggsäcken som Sävarcamp använder sig av ska vara i färgen Royalblå och ha ett enfärgstryck. Originallogotypen ska vara tryckt i vitt och vara placerad på den mindre fickan och där vara centrerad. Logotypen ska vara 6 cm bred.

 

Vattenflaskor

Vissa år har Sävarcamp använd sig av vattenflaskor. Om vattenflaskor ska användas så ska de tryckas med den årtalstrycket samt huvudsponsors logotyp på den ena sidan av vattenflaskan. .

Matkåsa och spork

Under åren med Coronapandemin så var deltagarna tvugna att äta utomhus. Detta medförde att man köpte in matkåsor och sporks till samtliga deltagare och ledare. Dessa ska vara blåa och tryckas med ett enfärgstryck av den skrivna logotypen.

Strandflaggor

Sävarcamp har fyra olika modeller av strandflaggor. Samtliga flaggor trycks i CMYK-färger.

Stor och liten blå

De blå strandflaggorna är lite över fyra meter höga medan de små är cirka tre meter höga. Här ska bakgrunden vara Sävarcamp blå och den skrivna logotypen tryckas i vitt. Längst ner på flaggan ska det vara ett vitt fält där original logotypen trycks i färg.

Stor och liten rosa

De rosa strandflaggorna trycks med rosa bakgrund och den skriva logotypen tryckt i vitt. Längst ner på flaggan ska det vara ett vitt fält där original logotypen trycks i färg.

Handdesinfektion

Även handsdesinfektionsflaskor som Sävarcamp använder sig av är en trycksak. På dessa flaskor ska etiketten ha vårt gamla mönster i bakgrunden, original logotyp i mitten och undet står det ”Handdesinfektion” i typsnittet URW-DIN.

Om dessa ska beställas igen så bör layouten göras om innan, detta då mönstret inte ingår i den grafiska profilen längre.

Klistermärken

Klistermärken används för att markera saker som tillhör Sävarcamp men kan även användas under Sävarcamp festival till de ledare som inte har ledartröja på sig, då får man sätta ett klistermärke på sina kläder för att man ska se att de arbetar under festivalen.

Klistermärket består av original logotypen i färg och ska ha en höjd på 10 cm. När de beställs ska de även vara konturskurna, vilket innebär att det inte är något annat synligt utanför logotypen.

Silikonarmband

Några år delade man ut silikonarmband till samtliga deltagare och ledare. Då dessa beställs ska de vara i Sävarcamps blåa huvudfärg och ha den skrivna logotypen tryckt i vitt, trycket ska synas tre gånger på ett band.

Projektgruppens huvtröjor

Huvtröjor som projektgruppen använder sig av ska vara i färgen grå och ha tre stycken tryck. Logotypen ska vara tryckt i färg och vara placerad på vänster bröst och vara 7 cm bred. På ryggen ska Sävarcamps skrivna logotyp och tagline tryckas överst och vara 24 cm brett, på nedre delen av tröjan ska webbadressen tryckas och vara 20 cm brett, båda dessa ska vara enfärgstryck.

Projektgruppens kepsar

Projektgruppens kepsar används som komplement till deras huvtröjor. Kepsen ska vara i grått och ska ha två brodyrer.

Fram på kepsen ska original logotypen broderas i färg och på baksidan, strax till höger om knäppningen, ska den skrivna logotypen broderas i vitt. 

Grafisk profil

Logotyp

Färger

Typsnitt

Grafik

Bildspråk

Trycksaker

Namnet

Dokumentmallar

Nedladdningar